Muggenweetjes

Een van de meeste diverse groepen onder de dieren zijn de insecten. Er zijn meer dan een miljoen soorten. Sommige insecten worden beschouwd als echte plagen, omdat ze zich voeden met planten, groenten, fruit die daardoor beschadigd worden. Nog erger is het feit dat meerdere insectensoorten behoefte hebben aan bloed en hierdoor ziektes overdragen. Ook diersoorten die niet tot de insecten behoren voeden zich met bloed zoals teken, mijten, bloedzuigers. En dit levert vaak ziektes op.

Wat is nu het verschil tussen een steek en een beet?

Een steek is een woedeaanval door sommige insecten gebruikt als verdedigingsmechanisme. Insecten die steken hebben geen bloed nodig om te overleven, maar injecteren gif in het lichaam van de gast via hun angel ter bescherming van zichzelf. Vaak veroorzaakt het gif een zeer pijnlijke maar ongevaarlijke lokale reactie, met een rode zwelling rond de steek als gevolg. Echter bij allergische of gevoelige mensen kan het gif zwellingen over het volledige lichaam veroorzaken, die zelfs levensbedreigend kunnen zijn. De voor de mens meest vervelende stekende insecten zijn de wespen. Veel mensen hebben een grote angst opgebouwd voor wespen en vermijden liefst hun aanwezigheid tijdens een BBQ, let echter op door naar het dier te slaan kan je een woedeaanval en dus een steek net in de hand werken.

Andere insecten hebben bloed nodig voor hun voortbestaan en reageren dus niet louter uit verdediging. Om hun eieren te kunnen leggen hebben vrouwelijke insecten additionele voedingstoffen nodig, zoals proteïnes en ijzer, die ze terugvinden in bloed. Bij een beet wordt er dus in tegenstelling tot bij een steek geen gif in het bloed van de gast geïnjecteerd. Bij een beet wordt het jeukende gevoel veroorzaakt door het speeksel van het insect dat achterblijft in het lichaam. Allergische reacties voor dit speeksel zijn zeldzaam, dus in dat opzicht zijn beten ongevaarlijk. Het gevaarlijke aan een beet is dat insecten steeds vaker ziektes dragen waaronder ook een aantal levensbedreigende ziektes. Het overzicht hierboven brengt een aantal bijtende insecten in kaart.